Mức lương tối thiểu năm 2018 – 2020 mới nhất

Xin chào các bạn! Trong bài viết trước, mình đã chia sẻ với các bạn những thông tin về mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

Và trong bài viết này, mình sẽ tiếp tục chia sẻ chi tiết hơn về mức lương tối thiểu năm 2020 mới nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Mức lương tối thiểu là gì?

Lương tối thiểu là một mức lương thấp nhất theo quy định của Luật lao động do Quốc hội Việt Nam ban hành.

Lương tối thiểu có 2 loại:

  • Lương tối thiểu vùng: Là lương áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
  • Lương tổi thiểu chung (hay còn gọi là lương cơ sở): Là mức lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức. Đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

Mức lương tối thiểu chung năm 2020

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu chung được áp dụng từ ngày 1/7/2018.

Theo đó, mức lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2018.

Do đó, kể từ tháng 7/2018, mức lương trần làm cơ sở đóng BHXH, BHYT. Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng như đóng kinh phí công đoàn (bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung) cũng sẽ tăng từ 26.000.000 đồng/tháng lên 27.800.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, cũng kể từ ngày 1/7/2018, mức đóng công đoàn phí của nhân viên là thành viên công đoàn bằng 1% mức lương đóng BHXH cũng bị chặn ở mức 139.000 đồng/tháng (bằng 105 mức lương tối thiểu chung).

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

Nghị định 141/2017/NĐ-CP được ban hành vào ngày 7/12/2017. Sẽ thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã. Tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/1/2017. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ tăng 6,5% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2017.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 dưới đây sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 1/1/2019. Cụ thể như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng 2019 Tăng so với năm 2018
Vùng I 4.180.000 đồng/tháng Tăng 200.000 đồng
Vùng II 3.710.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng
Vùng III 3.250.000 đồng/tháng Tăng 160.000 đồng
Vùng IV 2.920.000 đồng/tháng Tăng 160.000 đồng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 Tăng so với năm 2017
Vùng I 3.980.000 đồng/tháng Tăng 230.000 đồng
Vùng II 3.530.000 đồng/tháng Tăng 210.000 đồng
Vùng III 3.090.000 đồng/tháng Tăng 190.000 đồng
Vùng IV 2.760.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng

Như vậy, mức lương trả cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp phải đảm bảo:

  • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất.
  • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ban hành vào ngày 14/11/2016. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Do đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2017, Doanh nghiệp thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng 2017
Vùng I 3.750.000 đồng/tháng
Vùng II 3.320.000 đồng/tháng
Vùng III 2.900.000 đồng/tháng
Vùng IV 2.580.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng đối với các doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/2016 được quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ – CP ban hành vào ngày 14/11/2015. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 được quy định như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2016
Vùng I 3.500.000 đồng/tháng
Vùng II 3.100.000 đồng/tháng
Vùng III 2.700.000 đồng/tháng
Vùng IV 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng qua các năm

Trong những năm qua, mức lương tối thiểu vùng đã dần được điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cụ thể như sau:

Thời điểm Mức lương tối thiểu vùng (đồng/tháng)
Vùng I Vùng II Vùng III Vùng IV
Năm 2009 800.000 740.000 690.000 650.000
Năm 2010 980.000 880.000 810.000 730.000
Năm 2011 1.350.000 1.200.000 1.050.000 830.000
Năm 2012 2.000.000 1.780.000 1.550.000 1.400.000
Năm 2013 2.350.000 2.100.000 1.800.000 1.650.000
Năm 2014 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.900.000
Năm 2015 3.100.000 2.750.000 2.400.000 2.150.000
Năm 2016 3.500.000 3.100.000 2.700.000 2.400.000
Năm 2017 3.750.000 3.320.000 2.900.000 2.580.000
Năm 2018 3.980.000 3.530.000 3.090.000 2.760.000
Năm 2019 (dự kiến) 4.180.000 3.710.000 3.250.000 2.920.000

Như vậy, trên đây là những thông tin quan trọng liên quan đến mức lương tối thiểu mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!