Mức đóng BHXH 2018 mới nhất theo quy định

 Xin chào các bạn! Trong những ngày qua, có rất nhiều các bạn kế toán doanh nghiệp thắc mắc về mức đóng BHXH năm 2018 bắt buộc từ ngày 1/1/2018 được thực hiện như thế nào?

Nếu bạn cũng là một trong số đó thì đừng nên bỏ qua bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Quyết định 595/QĐ – BHXH

Quyết định 595/QĐ – BHXH được ban hành ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quy định về mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quyết định 595/QĐ – BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2017 và thay thế cho Quyết định số 959/QĐ – BHXH.

Tỷ lệ đóng BHXH theo Quyết định 595

Theo quyết định 595/QĐ – BHXH được ban hành ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, quy định về tỷ lệ đóng BHXH như sau:

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào Doanh nghiệp Tỷ lệ trích vào Lương NLĐ Tổng cộng
BHXH 17,5 8 25,5

Cụ thể, Doanh nghiệp đóng BHXH: 17,5% (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau vfa thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động. Bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất). Còn NLĐ đóng BHXH 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, hàng tháng, doanh nghiệp sẽ đóng cho NLĐ và trích từ tiền lương tháng của NLĐ để đóng vào quỹ BHXH với tỷ lệ đóng là 25,5%.

Mức lương đóng BHXH 2018-2020

Theo quy định, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Cách xác định mức lương đóng BHXH như sau:

  • Mức lương đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
  • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng
  • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường
  • Mức lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần so với mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùng 2018-2020

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 7/12/2017 của Chính phủ, quy định về mức lương tối thiểu vùng 2018 cụ thể như sau:

  • Vùng I: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 là 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với năm 2017)
  • Vùng II: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 là 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với năm 2017)
  • Vùng III: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 là 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với năm 2017)
  • Vùng IV: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 là 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với năm 2017)

Mức đóng BHXH năm 2018 của công chức

Theo quy định mới, mức đóng BHXH đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên theo mức tăng của lương cơ sở.

Cụ thể, BHXH sẽ được tính bằng 8% mức lương hàng tháng. Trong đó, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức = lương x các phụ cấp tính theo lương cơ sở.

Như vậy, khi mức lương cơ sở tăng thì mức đóng BHXH đối với công chức cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Mức đóng BHXH năm 2018 cán bộ không chuyên trách

Bên cạnh công chức, viên chức, mức đóng BHXH năm 2018 đối với các cán bộ không chuyên trách cũng được nâng lên.

Theo quy định, nâng mức đóng BHXH năm 2018 đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn phải đóng BHXH bằng 8% mức lương cơ sở, tương đương 111.200 đồng/tháng.

Mức đóng BHXH năm 2018 cho người nước ngoài

Theo quy định, từ ngày 1/1/2018, người lao động là nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sẽ được tham gia BHXH.

Tuy nhiên, hiện nay, Chính phủ nước ta vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về mức đóng và giới hạn tối đa BHXH cụ thể cho người lao động nước ngoài.

Mức đóng BHXH năm 2018 theo vùng

Mức đóng BHXH năm 2018 theo vùng đối với những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) sẽ được tính như sau:

Vùng Mức lương cho người lao động đã qua học nghề
Vùng I = 3.980.000 + (3.980.000 x 7%) = 4.258.600 đồng/tháng
Vùng II = 3.530.000 + (3.530.000 x 7%) = 3.777.100 đồng/tháng
Vùng III = 3.090.000 + (3.090.000 x 7%) = 3.306.300 đồng/tháng
Vùng IV = 2.760.000 + (2.760.000 x 7%) = 2.953.200 đồng/tháng

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2016

Tỷ lệ đóng Doanh nghiệp đóng Người lao động đóng Tổng cộng
BHXH 18% 8% 26%

Trong đó, người lao động phải đóng BHXH là 8% là đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Còn Doanh nghiệp phải đóng BHXH 18%, trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. 15 vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, trên đây là những thông tin quan trọng có liên quan đến mức đóng BHXH năm 2018 mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn, giúp bạn có thể tính được mức đóng  BHXH năm 2018 mới nhất cho bản thân cũng như cho mọi người. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

5/5 - (2 bình chọn)