Mẫu TK1 – TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Ngày 16/7/2018, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Theo đó, Tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH Mẫu TK1 – TS cũng được sửa đổi một số mục. Để tìm hiểu chi tiết về mẫu tờ khai này, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Mẫu TK1 – TS dùng để kê khai dùng để kê khai các thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu,…

Mẫu TK1 – TS  theo Quyết định 595 – Mẫu TK1 – TS mới nhất 2018

Mẫu TK1 – TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH, đây là Tờ khai tham gia BHXH, BHYT mới nhất hiện nay.

Cách điền Mẫu TK1 – TS

1. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH

Người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung chỉ tiêu [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình.

[01]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam”, là nữ thì ghi từ “nữ”).

[04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

Trong trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai). Hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ghi số CMND hoặc ghi số Hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

[09]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

[10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ dưới 6 tuổi): ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng…

[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Phụ thụ thành viên hộ gia đình: kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

2. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Chỉ áp dụng đối với người thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.

[03]. Mã số BHXH: ghi mã số BHXH của người tham gia.

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu.

[05]. Hồ sơ kèm theo:

  • Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh
  • Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trong trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

Mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959

Ngày 9/9/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu TK1 – TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo Quyết định 959/QĐ-BHXH:

Lưu ý: Số định danh ghi theo hướng dẫn của Cơ quan BHXH.

Như vậy, trên đây là những thông tin về Mẫu TK1 – TS mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

5/5 - (8 bình chọn)