Hợp đồng thời vụ và những điều quan trọng cần lưu ý

Nếu trong nông nghiệp, trồng lúa hay hoa màu thường theo thời vụ thì trong lao động. Làm việc cũng cần có thời vụ. Trước khi bắt đầu làm việc, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải ký kết hợp đồng thời vụ.

Vậy hợp đồng thời vụ là gì? Có những điểm gì cần lưu ý trong quá trình ký kết hợp đồng thời vụ? Hãy cùng theo dõi những thông tin dưới đây để giải đáp những thắc mắc liên quan đến hợp đồng thời vụ nhé.

Hợp đồng thời vụ là gì?

Hợp đồng thời vụ là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng thời vụ sẽ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người lao động và người sử dụng lao động về một công việc có tính chất tạm thời. Không thường xuyên hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

Hợp đồng thời vụ được ký bao nhiêu lần?

Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải ký hợp đồng thời vụ mới. Nếu doanh nghiệp không ký lại hợp đồng lao động. Thì hợp đồng thời vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Đồng thời, cũng theo quy định, doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi ký kết hợp đồng thời vụ 2 lần liên tiếp. Nếu người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Hợp đồng thời vụ được ký mấy lần trong năm 2020?

Hiện nay, pháp luật lao động chưa hạn chế số lần ký kết hợp đồng thời vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số thời gian của nhiều lần đó trong 1 năm không được vượt quá 12 tháng.

Bởi nếu tổng thời gian cho tất cả các lần ký hợp đồng cộng lại trong năm mà vượt quá 12 tháng. Thì đó được xem là công việc có tính chất thường xuyên 12 tháng trở lên.

Hợp đồng thời vụ có được nghỉ phép không?

Theo quy định, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì sẽ được nghỉ phép hằng năm. Còn đối với những người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền.

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng. Nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

Kết quả của phép tính này lấy tròn số hàng đơn vị. Nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị.

Hợp đồng thời vụ có đóng BHXH không?

Theo quy định, trước ngày 1/1/2018, nếu doanh nghiệp có ký hợp đồng thời vụ với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Thì doanh nghiệp sẽ không phải đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tuy nhiên, đến ngày 1/1/2018:

 • Hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH cho người lao động
 • Hợp đồng thời vụ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì bắt buộc phải tham gia BHXH

Mẫu hợp đồng thời vụ năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

………, ngày….. tháng ….. năm ……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ………… / HĐLĐ/ …………

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………………… Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho: CÔNG TY …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………….. Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… tại …………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………….. cấp ngày …../ …../ ……. tại Công an: …………………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động: Thời vụ …. tháng.
 • Từ ngày … tháng … năm ………… đến ngày … tháng … năm ………..
 • Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………..
 • Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………
 • Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………………
 • Công việc phải làm: ……………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc: 8 h/ngày
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế ……………………

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1.Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc
 • Mức lương chính hoặc tiền công: …………….. đ/tháng (đã bao gồm …. % BHXH, …. %BHYT, …. %BHTN)
 • Hình thức trả lương: ………………………………………………
 • Phụ cấp gồm: ……………………………………………………..
 • Được trả lương: vào các ngày ……………………………………….
 • Tiền thưởng: [Theo tình hình tài chính của công ty] ………………………………….
 • Chế độ nâng lương: [Tùy theo thể hiện công việc của từng người] ………………………….
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết,…): [Mỗi tháng được nghỉ 4 ngày]……….
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: [Người lao động tự đóng] …………………………………..
 • Chế độ đào tạo: ……………………………………………………….
 • Những thỏa thuận khác: ……………………………………………..
 1. Nghĩa vụ:
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động
 • Bồi thường vi phạm và vật chất: ………………………………………….

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1.Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có)
 1. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy loa động của doanh nghiệp

Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

 • Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hết hợp đồng
 • Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều 6: Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm …. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày … tháng … năm …….

NGƯỜI LAO ĐỘNG                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quy định về hợp đồng thời vụ 2020

Một số quy định về hợp đồng thời vụ 2020 quan trọng mà bạn cần biết trước khi quyết định ký kết hợp đồng thời vụ:

 • Hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 12 tháng
 • Điều kiện để ký kết hợp đồng thời vụ: công việc theo mùa vụ. Dưới 12 tháng và không có tính chất thường xuyên
 • Hình thức của hợp đồng thời vụ: công việc có thời hạn dưới 3 tháng các bên có thể giao kết bằng lời nói. Còn đối với công việc có thời hạn 3 tháng. Thì việc giao kết bắt buộc phải lập thành văn bản
 • Thời hạn của hợp đồng thời vụ: tổng số thời gian của các lần ký kết không được vượt quá 12 tháng trong 1 năm
 • Chính sách BHXH đối với hợp đồng thời vụ: kể từ ngày 1/1/2018. Người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ từ đủ 1 tháng trở lên. Sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật
 • Những ưu đãi của người lao động khi ký kết hợp đồng thời vụ: được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chế độ thai sản, hưu trí, tai nạn lao động,…
 • Ký kết hợp đồng thời vụ không phải trải qua thời gian thử việc
 • Hợp đồng thời vụ phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định theo pháp luật về lao động tại Điều 23 BLLĐ 2012 và Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì phải báo trước cho người sử dụng lao động khi nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng thời vụ
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ. Thì thời hạn phải báo cho người lao động ít nhất là 3 ngày làm việc.

Như vậy, trên đây là những thông tin có liên quan đến hợp đồng thời vụ mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!