Chú Đại Bi là gì? Hướng dẫn tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn đơn giản

Suốt những năm tháng sống trên dương gian, chắc hẳn rằng mỗi chúng ta ai cũng muốn tâm hồn mình luôn thanh thản, nhẹ nhõm. Và để có được điều đó, nhiều người đã lựa chọn cách tụng trì Chú Đại Bi để mong tâm hồn mình được thanh thản, làm sạch và thêm quý giá cuộc sống xung quanh.

Vậy bạn có biết thực chất Chú Đại Bi là gì không? Tác dụng khi niệm Chú Đại Bi là gì? Tụng trì Chú Đại Bi như thế nào là chính xác và ngắn gọn nhất?… Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về Chú Đại Bi nhé.

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni, là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì tên gọi quá dài nên kinh được gọi tắt ra thành Chú Đại Bi. Đây là một bài kinh có tất cả 84 câu với 415 chữ.

Vậy tại sao lại gọi là “Chú”?

Hầu như trong mọi Kinh điển và Mật chú đều được chia làm 2 thành phần là: Phần Mật (Phần chú) và Phần Hiển (Phần Kinh).

Bạn có hiểu phần Hiển nghĩa là gì không? Hiểu đơn giản thì phần Hiển là ý nghĩa và chân lý ở trong Kinh. Phần Hiển để những hành giả tụng niệm hoặc tìm hiểu ý nghĩa sâu xa để áp dụng vào quá trình tu luyện. Hay nói cách khác, phần Hiển chính là để biết về công năng chính của câu chú và câu kinh.

Còn phần Mật, bạn hãy hiểu đơn giản là nội dung nghĩa bị ẩn. Hay nói cách khác là phần chỉ có Phạn ngữ và chỉ có các chư Phật mới hiểu được. Đa phần thì các phật tử sẽ không hiểu về ý nghĩa mà chỉ biết đến lợi ích cũng như công năng của phần này mà thôi.

Niệm Chú Đại Bi có lợi ích gì?

Niệm Chú Đại Bi là một cách để dâng bản thân mình và mọi người xung quanh lên cùng chư Phật để được bảo vệ. Chúng sinh cũng sẽ tránh xa được cái chết do nước cuốn, lửa thiêu, độc dược.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người tin rằng khi nghe Chú Đại Bi mỗi ngày sẽ giúp cho trí tuệ minh mẫn hơn, khai sáng để luôn nhận thức được mọi điều. Nhờ vậy mà mình sẽ được bảo vệ, đưa ra ý kiến, quyết định sáng suốt và không chết đi vì mất trí, điên loạn.

Chú Đại Bi còn là bài kinh giúp chúng sinh được phổ độ, ban ơn để có thể tránh xa được các tai nạn trong cuộc sống. Chính việc nghe bài kinh linh thiêng này mà chúng ta được các ngài bảo bọc, không bị kẻ ác trù ếm hay tiểu nhân hãm hại.

Ngoài ra, một lợi ích đặc biệt khi nghe Chú Đại Bi mà người phật tử lúc nào cũng cảm thấy yên tâm hơn về tâm hồn của mình. Không bị tà thần, quỷ dữ xâm chiếm mà làm ra những điều độc ác. Nghe chú mỗi ngày còn giúp chúng ta có thể hạn chế tai ương, không chết vì ác bệnh triền miên. Nhờ Chú Đại Bi mà đời sống đầy những hy vọng, hạnh phúc và vui vẻ, không túng quẫn, đau khổ để rồi chết vì tự sát.

Hướng dẫn tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn

1. Trước hết, bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội, mắc quần áo gọn gàng, sạch sẽ

Bạn nên chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Bạn có thể ngồi trước bàn thờ Phật hoặc ngồi trước ảnh Phật hoặc tượng Phật. Một bức ảnh nhỏ có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

2. Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy)

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.

Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.

Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ

Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.

Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng.

Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.

3. Đọc tụng Chú Đại Bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

Video đọc Chú Đại Bi

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về Chú Đại Bi mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ai cũng vậy, trong cuộc sống khi gặp nhiều khó khăn, thì việc đọc bài Chú Đại Bi là điều sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Giúp chúng ta có nhiều suy nghĩ tốt hơn, đúng đắn hơn.

Chính vì thế, nếu có dịp, bạn không nên bỏ qua việc tìm hiểu và nghe về Chú Đại Bi nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Chúc bạn luôn sống lạc quan, vui vẻ!